Agjërimi

Kjo infografikë bën fjalë për ritin e agjërimit, për kuptimin e tij, qëllimin e tij, mirësitë e tij, tregon se cilat janë gjërat që e prishin atë dhe kush janë personat e justifikuar të cilëve u lejohet të mos agjërojnë.