ISHRANA U ISLAMU

Informativni pano na temu “Ishrana u islamu” ukazuje na to šta je dozvoljeno a šta zabranjeno jesti i piti. Pojašnjeni su propisi jela mesa životinja, način na koji se životinja može usmrtiti ili loviti.