KA'BA ČASNA

Tema infografika je „Ka'ba časana“, govori o izgradnji Ka'be, veličini, Mekamu Ibrahimu, ogrtaču Ka'be, Iltizamu, Crnom kamenu i Hatimu.