Muharremi

Ky infografik bën fjalë për (Muharremin, muajin e Allahut). Ajo përmban kuptimin e emrit dhe dispozitat për muajt e shenjtëruar; cila është vlera e tij (Muharremit) dhe pse ai është i pari prej muajve? Gjithashtu flet për ditën e Ashurasë, përse u quajt me këtë emër dhe cilat janë dispozitat e vlerat e agjërimit të ditës së saj. Materiali është në disa gjuhë.