MEDINA MUNEVERA

Tema infografa je „Medina Munevera“, i govori o Poslanikovoj džamiji i najznačajnijim mjestima ovog grada