Medina e ndritur

Kjo infografikë bën fjalë për Medinen e ndritur, Xhaminë Profetike dhe simbolet më të shquara të Medines së ndritur.