Al-Madiina Al-Munawwarah

Wuxuu ka hadlayaa info garaafkan Al-Madiina Al-Munawwarah iyo Masjidka Nabiga iyo calaamooyinka muuqda ee Al-Madiina Al-Manuwwarah.