Ramdan

Nagsasalita ang infograpiko na ito tungkol sa buwan ng Ramadan, at kung bakit tinawag sa pangalan na iyon, at mga kabutihan niya, at ang pinakasikat na mga labanan at mga pagsakop ng Islam na naganap sa buwan na ito, at bilang karagadagan kung paano mapapatunayan ang pagpasok ng Ramadan, at ilan sa mga probisyon na may kaugnayan dito.