Ramadan

Deze infographic geeft informatie over de maand Ramadan en over de oorsprong van de naam Ramadan. Het informeert over zijn deugden en de bekendste veldslagen en Islamitische veroveringen die erin plaatsvonden. Hiernaast geeft het informatie over de zaken die het begin van de Ramadan kenmerken en enkele regels die betrekking hebben op de Ramadan.