Ramadaan

Infoograafkan wuxuu ka hadlayaa bisha Ramadaan, sababta loogu baxshay Ramadaan, fadligeeda, iyo duullaamadii caanka ahaa iyo furashooyinkii Islaamka ee dhacay bishaa gudaheed, waxaa dheer sida loo xaqiijiyo soo gelitaanka bisha, iyo dhowr axkaan oo la xiriira bishaa.