Ramazani

Kjo infografikë bën fjalë mbi muajin Ramazan, përse u emërtua kështu, vlerat e tij, betejat dhe çlirimet më të shquara islame që kanë ngjarë në të, si dhe për mënyrën ekonfirmimit të hyrjes së tij dhe disa dispozita lidhur me të.